AVG Bevestiging

Op enig moment in de afgelopen jaren bent u met een van onze reizen mee geweest of u heeft interesse getoond voor een van onze reizen. Met de komst van de nieuw privacywet (AVG) die op 25 mei 2018 in gegaan is, willen wij graag opnieuw uw bevestiging dat wij uw gegevens mogen gebruiken zodat wij u kunnen blijven informeren over onze diensten.

Als reisorganisator vinden wij het belangrijk dat u duidelijke en heldere informatie van ons ontvangt en uw privacy goed is geborgd. Daarom steunen wij de nieuwe privacyregeling van harte.

Wij bewaren uw gegevens (of delen ervan)  niet langer dan wij dit wettelijk verplicht zijn.
Uw naam i.c.m. emailadres bewaren wij voor een periode van maximaal 2 jaar.
Alle (overige) gegevens die aangeleverd zijn t.b.v. een reis (bijv. lengte, schoenmaat, …) bewaren wij tot maximaal 2 maanden na afloop van de door u geboekte reis.
Wij delen met onze leveranciers (hotels/bergbahnen//busmaatschappij/ verzekeringsmaatschappij) enkel alleen de voor die partij alleen de wettig benodigde informatie. Ook zij zijn gehouden aan de AVG.

Indien u wilt dat wij u naam en emailadres maximaal 5 jaar bewaren, vul dan s.v.p. onderstaand formulier in.
U ontvangt dan ook gedurende deze 5 jaren onze nieuwsbrief en daarmee blijft u helemaal op de hoogte.

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Uw telefoonummer

    Team Snowjoy