Deelnemergegevens aanvullen

Op deze pagina kun je je gegevens invullen.
Let op dit gaat alleen per deelnemer, dus één voor één.
Alleen de gegevens van de deelnemers die daar voor zijn uitgenodigd zullen worden geaccepteerd.

Overal (!) moet je iets invullen of iets kiezen.

Om je aanmelding helemaal af te ronden moet je zelf de aanbetaling van € 125,- overmaken op:
NL63 RABO 0138 0201 24
t.n.v. Snowjoy Activities BV
onder vermelding van deelnemersnaam en Reservation ID (voor Reservation ID zie e-mail).